Descopera luna Ramadan

0
1347

Postul lunii Ramadan
unul dintre cei cinci stâlpi de bază ai Islamului

stalpi-de-baza-ai-islamuluiPostul lunii Ramadan este obligatoriu pentru fiecare musulman sănătos fizic şi psihic, ajuns la vârsta pubertăţii, care nu se află într-o călătorie (iar femeia trebuie să fie purificată după menstruaţie sau lăuzie).
Postul lunii Ramadan este obligatoriu prin Coran, Sunnah (tradiţia Profetului) şi este unanim acceptată de teologii musulmani.

Allah Preaînaltul spune în Coran: “O, voi cei care credeţi, vi s-a scris vouă postul, aşa cum le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră, poate veţi fi dreptcredincioşi”.
(Sura Al-Bakara: 183).

De asemenea, Allah Preaînaltul spune în Coran: “Luna Ramadan, luna în care s-a coborât Coranul drept călăuză pentru oameni, aduce dovezi limpezi pentru drumul cel drept şi pentru Îndreptare. Aşa că oricare dintre voi care este prezent în această lună, să o ţină cu post”.
(Sura Al-Bakara:185).

În tradiţia Profetului (s.a.s.) se menţionează că acesta a spus: Islamul are cinci principii de bază:
– Credinţa că nu există altă divinitate în afară de Allah.
– Împlinirea rugăciunii.
– Plata daniei (zekat).
– Postul lunii Ramadan.
– Pelerinajul la Casa lui Allah.

De asemenea, Ebu Talha (r.a.) relatează:“Un om l-a întrebat pe Trimisul lui Allah (s.a.s.): {O, Trimis a lui Allah, spune-mi care post este obligatoriu?} Profetul (s.a.s.) a spus: {Postul din Luna Ramadan}.

Omul a mai întrebat: {Mai este şi alt post obligatoriu?} Profetul (s.a.s.) i-a răspuns: {Nu. Doar dacă te oferi voluntar}”.

Un alt hadis spune: “Cine întrerupe postul în luna Ramadan fie şi o zi, fără a se afla într-una din situaţile permise, sau fără a fi bolnav, chiar dacă ţine post toată viaţa, tot nu poate recupera ceea ce a pierdut”.

——————————————————————————————

Eşti pregătit să întâmpini
luna Ramadan? Ţi-ai făcut vreun plan pentru această lună?

Profetul (s.a.s.) se ruga de multe ori, spunând:
esti-pregatit-sa-intampini“O, Allah binecuvântează luna Şa’aban (luna anterioară lunii Ramadan) pentru noi şi fă-ne să trăim şi să apucăm luna Ramadan”.
Ştii de ce Profetul (s.a.s.) se ruga astfel? Ştii de ce cerea binecuvântarea lui Allah în luna Şa’aban?
Pentru că vroia să intre în luna sfântă a Ramadanului pregătit.

Într-o relatate este confirmat faptul că în Ramadan se deschid porţile Raiului, se închid porţile Iadului, iar Satana este legat în lanţuri. Tocmai din această cauză, Profetul (s.a.s.) a cerut binecuvântarea lunii Şa’aban, deoarece Satana ştie că de Ramadan va fi legat în lanţuri şi nu-l va mai putea ispiti pe om şi, de aceea, îşi va da toată silinţa în luna Şa’aban să-l ademenească. De ce? Pentru a intra în Ramadan împovărat de griji şi probleme şi astfel nu-L va putea adora pe Allah aşa cum şi-a dorit.

Cere-I şi tu lui Allah Preaînaltul să te binecuvânteze în această lună pentru a reuşi să intri în luna Ramadan pregătit şi fără probleme sau griji!

În luna Ramadan te vei cunoaşte mai bine!
Conform relatării Profetului (s.a.s.), în luna Ramadan, Satana va fi legat în lanţuri. Aşadar nu va mai avea posibilitatea să-l ispitească pe om să comită păcate, iar dacă omul va săvârşi păcate în această lună nu vor fi în urma ispitei Satanei, ci vor fi fapte ale propriul suflet.

Haideţi să ne facem planurile şi să ne organizăm timpul înainte de a începe postul pentru a-L adora pe Allah în această lună aşa cum nu L-am mai adorat niciodată! Imaginează-ţi că în Ziua Judecăţii vor veni îngerii şi te vor felicita şi te vor pofti în Paradis, datorită acestui Ramadan! Iar în paralel, imaginează-ţi că îngerii te vor arunca în focul Iadului din cauză că n-ai postit în luna Ramadan…

——————————————————————————————

Binefacerile postului

binefacerile-postului

Profetul Muhammed (s.a.s) a spus:
• “Toate faptele fiului lui Adam sunt răsplătite de Allah de la 10 la 700 de ori mai mult, iar Allah spune: În afară de post care este al Meu şi pe care Eu îl răsplătesc. Robul Meu îşi lasă poftele, mâncarea pentru Mine, iar cel care posteşte are două bucurii: atunci când îşi deschide postul şi atunci când îl va întâlni pe Allah în Ziua Judecăţii, iar mirosul gurii celui care ţine post este mai plăcut pentru Allah decât mirosul moscului”.
• “Postul înseamnă abţinere de la păcat, aşa că dacă vreunul dintre voi posteşte, să nu înjure şi să nu vorbească aiurea, iar dacă se întâlneşte cu unul care se ceartă cu el sau îl înjură să spună {Ţin post}”.
• “Cine îl hrăneşte pe cel care a ţinut post obţine aceeaşi răsplată, fără să-i scadă acestuia nimic din răsplată”.
• “Postul şi Coranul intervin în favoarea supusului în Ziua de Apoi. Postul spune: {Stăpânul meu, i-am interzis să mănânce şi să poftească, te rog acceptă mijlocirea mea în favoarea lui}, iar Coranul spune: {Eu nu l-am lăsat să doarmă noaptea, te rog să accepţi mijlocirea mea în favoarea lui}”. Profetul (s.a.s.) a continuat spunând: “Intervenţia este acceptată”.
• “În Rai există o uşă care se numeşte Ar-Reyyan pe care nu intră decât cei care au postit. Se va spune: {Unde sunt cei care au postit?} După ce aceştia se vor ridica, se va auzi: {Nu intră pe această uşă decât cei care au postit, după care uşa se va închide}”.
• “Cine se roagă seara întru credinţă aşteptând răsplata de la Allah, i se iartă toate păcatele săvârşite”.

——————————————————————————————

Bazele postului

Postul are două elemente de bază: abţinerea de la hrană, apă şi relaţii conjugale, începând de la răsăritul şi până la apusul soarelui, conform spuselor lui Allah Preaînaltul în Coran: “Mâncaţi şi beţi până când puteţi să deosebiţi firul alb de firul negru la răsăritul zorilor! Apoi tineţi Postul până noaptea.”
(Sura Al-Baqara 187)

bazele-postuluişi intenţia, conform spuselor Profetului (s.a.s.): “Faptele stau în intenţii şi fiecare este răsplătit după ceea ce a intenţionat”.

Ceea ce strică postul şi trebuie răscumpărat:
1. Mâncatul şi băutul fără motiv (intenţionat). Cel care mănâncă şi bea intenţionat în zilele de Ramadan, fără niciun motiv (boală sau călătorie), trebuie să elibereze un sclav; dacă nu poate acest lucru trebuie să postească două luni consecutive, iar dacă nu poate să ţină acest post din motive bine întemeiate, trebuie să hrănească 60 de sărmani.

2. Contactul sexual. Cel care întreţine relaţii sexuale în timpul postului trebuie să procedeze asemenea celui care a mâncat şi a băut intenţionat.
Drept dovadă sunt consemnările lui El-Bukhari şi Muslim care relatează că un om a venit la Profet (s.a.s.) şi a spus:
“M-am nenorocit”! Profetul (s.a.s.) l-a întrebat: “Ce anume te-a nenorocit”? Omul i-a răspuns: “Am întreţinut relaţii sexuale cu soţia mea în timpul postului!” Profetul (s.a.s.) i-a răspuns: “Ai bani să eliberezi un sclav?” Omul i-a răspuns: “Nu”. Profetul (s.a.s.) i-a zis: “Poţi să dai de mâncare la 60 de săraci?” Bărbatul i-a răspuns şi de data asta: “Nu”. Atunci Profetul (s.a.s.) a adus nişte ramuri de curmal încărcate cu fructe şi i-a spus: “Dă-le pe acestea de pomană săracilor”.  
Omul  i-a  spus:  “Mai  săraci  decât noi?” El a jurat că nu ştie pe nimeni mai sărac decât familia sa, care să aibă nevoie de ele. Atunci, Profetul (s.a.s.) a zâmbit larg şi a spus: “Du-te şi oferă-le familiei tale”.

——————————————————————————————

Cui i se permite să nu ţină post, dar trebuie să-l recupereze

1. Cel care călătoreşte, cu condiţia ca distanţa călătoriei să fie de cel puţin 81 de km. La întoarcerea din călătorie, acesta trebuie să recupereze zilele nepostite. Allah Preaînaltul spune în Sfântul Coran: “Şi oricare dintre voi care este prezent în această luna să o ţină ca Post, iar cel care este bolnav ori în călătorie (să postească un număr (egal) de alte zile” (Sura Al-Baqara:185 ).

Observaţie: Este de dorit pentru călătorul care nu întâmpină greutăţi în călătorie să ţină post.cui-i-se-permite-sa-nu-tina-post-dar-trebuie-sa-l-recupereze

2. Cel care s-a îmbolnăvit de Ramadan şi postul îi înrăutăţeşte boala. Acesta poate să nu postească, cu condiţia să recupereze zilele nepostite.

3. Femeia însărcinată căreia îi este teamă ca postul să nu o afecteze pe ea sau pe copil. Aceasta trebuie să recupereze zilele nepostite. În aceeaşi situaţie se încadrează şi femeia care îşi alăptează copilul, dacă îi este teamă pentru sănătatea ei sau a copilului, dar este recomandat ca acestea să hrănească un sărman pentru fiecare zi nepostită, dacă au posibilitatea.

Cine nu trebuie să ţină post, dar trebuie să-l recupereze
Femeia în timpul menstruaţiei şi cea lăuză nu au voie să ţină post, iar în cazul în care ţin postul, nu e luat în considerare. Ea trebuie să recuperează zilele nepostite după purificare (gusul).

Cine nu trebuie să ţină post şi nici să-l recupereze, însă trebuie să hrănească în fiecare zi un sărman
Bătrânii care nu au puterea să ţină post şi bolnavul a cărui boala nu-i permite să ţină post dar nici nu are vindecare. Asemenea lor sunt şi cei care au munci grele, cum ar fi mineritul, care necesită eforturi deosebite, precum şi prizonierii care sunt supuşi de asemenea la munci fizice extenuante.

——————————————————————————————

Ce strică postul şi necesită numai recuperarea

1. Vomatul intenţionat.
2. Picăturile nazale.
3. Ejacularea; fie că este provocată de sărut sau cu mâna. Dar dacă este cauzat de priviri, nu se strică. La fel este şi în cazul lichidului spermatic care nu afectează postul, fie el puţin sau mult.
4. Clătirea gurii şi inspiraţia apei pe nas (în cazul abluţiunii) atunci când se exagerează conform spuselor Profetului (s.a.s.): “Exagerează în ceea ce priveşte gargara şi aspirarea apei în nări în altă perioadă decât în cea de post”.
5. Menstruaţia şi lăuzia, fie ea şi în ultima clipă înainte de apusul soarelui. Aişa (r.a.) ne-a relatat: “Ne venea menstruaţia când ne aflam la Profet (s.a.s.) şi după ce se termină menstruaţia ne spălam, iar el ne poruncea să recuperăm postul, fără a mai recupera cele cinci rugăciuni zilnice”.
6. Fumatul.
7. Mâncatul, băutul şi întreţinerea relaţiilor conjugale, crezând că a apus soarele sau că încă n-a răsărit şi, de fapt, nu era aşa.
8. Apostazia, adică ieşirea din religia Islamică prin vorbe, fapte sau ideologii contrare Islamului. Allah a spus în Coran: “Cel ce îşi reneagă religia şi moare păgân a pierdut faptele sale bune atât în lumea aceasta, cât şi în cea de dincolo”.
9. Coma. Dacă o persoană se află în comă toată ziua, fără să-şi revină niciun moment, atunci postul acesteia nu este valid. Spre deosebire de somn, care chiar dacă a fost toată ziua, nu tulbură postul, deoarece atunci când doarme, poate auzi şi se poate trezi din somn, ceea ce nu se poate întâmpla în caz de comă.

Observaţie: Dacă o persoană are de recuperat câteva zile, trebuie să le recupereze după luna Ramadan, nefiind obligatoriu să le postească
consecutiv sau imediat după luna Ramadan.

——————————————————————————————

Noaptea El-Qadr

noaptea-el-qadr

Noaptea  de  Qadr  este  cea  mai valoroasă noapte din an, conform spuselor lui Allah Preaînaltul: “Noi l-am coborât în noaptea de Qadr (se referă la Quran). Oare tu ştii ce este noaptea de Qadr? Noaptea de Qadr este mai bună decât o mie de luni (adică faptele din timpul ei sunt mai bune decât aceleaşi fapte făcute timp de o mie de luni). În timpul ei se coboară îngerii şi Duhul, după voia Domnului lor, pentru orice poruncă. Ea este pace, până la ivirea zorilor!” (Sura Al-Qadr:1-4).

Vegherea şi rugăciunile din timpul nopţii de El-Qadr (Noaptea Destinului)
Profetul (s.a.s.) a spus: “Cine veghează în noaptea de Qadr întru credinţă, aşteptând răsplata de la Allah, i se iartă toate păcatele”. Odată, Aişe (r.a.) l-a întrebat pe Profet (s.a.s.): “Trimis al lui Allah, dacă ştiu când este noaptea de Qadr, ce rugă să spun?” Trimisul (s.a.s.) i-a răspuns: “Spune: {Allah eşti Iertător şi Îţi place să ierţi, aşa că iartă-mă}.”

Perioada nopţii El-Qadr
Cu privire la perioada nopţii Qadr, există păreri diferite, cea mai acceptată fiind aceea că noaptea Destinului este în ultimele 10 zile fără soţ din Ramadan, conform spuselor Profetului (s.a.s.):

“Căutaţi noaptea Destinului în ultimele 10 zile fără soţ din luna Ramadan”.
Izolarea Prin izolare se înţelege rămânerea în moschei cu intenţia de a-L adora pe Allah Preaînaltul. Profetul (s.a.s.) se izola în ultimele zece zile al fiecărui Ramadan, iar în anul în care a părăsit această lume s-a izolat douăzeci de zile.

Sadakat-ul Fitr este o obligaţie pentru fiecare musulman indiferent de vârstă, cu condiţia să aibă posibilitate să o dea. Se poate da în alimente (cel puţin 2,5 kg) sau în bani, dar este de preferat să se dea în bani. Timpul cel mai favorabil este în zorii zilei de Eid (bairam).

——————————————————————————————

Femeia în timpul lunii Ramadan

femeia-in-timpul-lunii-ramadanUnele femei asociază luna Ramadan cu o lună în care vor munci mult şi vor fi extrem de obosite, uitând de beneficiile pe plan spiritual pe care această lună le aduce. Din păcate, pentru unii musulmani, luna Ramadan este considerată o lună a meselor sofisticate, mulţi oameni întrecându-se în a-şi arăta generozitatea. De fapt, postul nu înseamnă doar mâncare, ci adorare, apropiere de Allah Preaînaltul, abstinenţă de la faptele interzise. În această lună ar trebui să ne gândim la Creatorul nostru în primul rând şi nu la alte bunătăţi culinare.

I’tikaf sau izolarea spirituală – Mulţi bărbaţi musulmani fac “i’tikaf” în ultimele zece zile ale lunii Ramadan, dar câţi dintre noi ştim că o femeie poate face i’tikaf în propia ei casă? Nu e dificil să amenajezi în acest scop o parte din casă pe care să o transformi în mussala (loc de rugăciune). Când ai timp liber sau nu mergi la lucru, retrage-te în acest loc şi împlineşte cât mai multe fapte de adorare: salah (rugăciune), terawih, dhikr (pomenire), citeşte Coranul, spune dua. Când faci “i’tikaf” evită telefonul, verificarea e-mailului sau discuţiile cu alte persoane. Poţi ieşi din această stare dacă e necesar şi apoi poţi reintra în ea. Izolarea în scop spiritual este valabilă şi pentru mame şi acestea sunt încurajate să-şi transforme o parte din casă în moschei în luna Ramadan.

——————————————————————————————

Copiii în luna de Ramadan

copiii-in-luna-de-ramadanRabia, fiica lui Muawwid a spus: “Ţineam post împreună cu copiii noştri şi le pregăteam lor jucării din lână, iar atunci când plângeau după mâncare îi alinam cu jucăria până la masa de seară. Nu este obligatoriu pentru copii să postească, dar ei trebuie să se pregătescă pentru această obligaţie încă de mici, aşa cum spune şi Profetul (s.a.s.)
într-un  hadis:  “Porunciţi-le  copiilor rugăciunea la vârsta de şapte ani!”

Această şansă a iertării tuturor păcatelor vine o dată pe an.
Dacă nu am obţinut iertarea lui Allah în luna Ramadan am pierdut o mare ocazie. Nu ştim dacă vom mai avea această ocazie! Nu ştim dacă vom mai trăi până la Ramadanul următor! În luna Ramadan, unora li s-au iertat toate păcatele, unii au fost scăpaţi de foc, iar alţii nu s-au ales din această lună decât cu foamea şi cu starea de veghe! Răsplata pe care a obţinut-o fiecare dintre noi la sfârşitul acestei luni este în funcţie de intenţia şi de efortul depus. Oare tu eşti dintre cei cărora Allah le-a iertat toate păcatele, dintre cei care au scăpat de foc în Ziua Judecăţii sau dintre cei care au pierdut răsplata acestei luni?

Allah Preaînaltul spune în Coran: “O, voi cei care credeţi! V-a fost prescris vouă Postul (în luna Ramadan) aşa cum le-a fost prescris şi celor dinaintea voastră. Poate că veţi fi cu frică!”
(Sura Al-Baqara:183).

Aşadar, observăm în acest verset că scopul postului este să-l facă pe om mai evlavios, să împlinească ceea ce i-a poruncit Allah şi să se oprească de la ceea ce i-a interzis. Acesta este singurul criteriu de diferenţiere între toţi cei care au postit, care, după Ramadan vor fi mai evlavioşi şi cu mai multă frică de Allah. Aceştia sunt cei care au postit cu adevărat şi le-a fost primit postul, iar restul n-au obţinut din post decât foamea şi setea zilelor postite.

Acum să ne întrebăm! Dacă în luna Ramadan ne-am împlinit rugăciunile zilnice, ne-am dus la moschee în fiecare noapte pentru rugăciunea de terawih, am fost aproape de Creatorul Nostru, acum, că nu mai e Ramadan, de ce să nu ne mai rugăm? Îl recunoaştem pe Allah doar de Ramadan? Oare nu este păcat să fim cu Allah doar o lună? Cel care ne-a prescris rugăciunea şi postul în luna Ramadan nu este acelaşi Creator Care ne-a prescris şi celelalte obligaţii ale fiecărui musulman:

rugăciunea zilnică, zekatul şi pelerinajul la Mekka?Aşadar de ce să Îl adorăm pe Allah numai de Ramadan?